Onze visie op duurzame bedrijfsvoering (MVO). Wij maken bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen het maatschappelijk en het economische effect hiervan. 

Bedrijfsfilosofie L&M Workwear.

Wij creëren een veilige (werk) omgeving voor al onze medewerkers, klanten en leveranciers .Wij willen mensen, middelen en methoden op een duurzame wijze op elkaar afstemmen. Wij zijn transparant en willen onze kennis- en ervaring met anderen delen. Wij zetten ons in voor goede arbeidsomstandigheden voor een ieder.Wij handelen conform de zeven kernthema’s van ISO 26000 en onderschrijven de Nederlandse Norm (NEN). Samen sneller duurzaam!         

DUURZAAMHEID 

In de huidige tijd volgen veranderingen in ons milieu elkaar in een rap tempo op. Wij zijn ons terdege bewust van het feit, hier een positieve en belangrijke rol in te kunnen vervullen. Wij streven ernaar om onze bedrijfsvoering in de volle breedte verder te verduurzamen. In dit proces willen wij cultuurdrager zijn en een voortrekkersrol vervullen. Wij richten ons hierbij op de zeven kernwaarden van ISO 26000. In ons ondernemersplan is een paragraaf over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) opgenomen. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is geen project, maar een continu proces! Om die reden hebben wij in het jaar 2015 een gestart gemaakt met het opstellen van een duurzame agenda (staat tot uw beschikking). Onderstaande kernactiviteiten geven u een impressie op welke wijze wij uitvoering geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 

Planet. 

*Wij hergebruiken uitsluitend deugdelijke verpakkingen. 

*Wij vermijden overbodige verpakking. 

*Retourneringen worden voor dezelfde toepassing wederom ingezet. Gebruikte verpakkingsmaterialen nemen wij retour voor hergebruik. Hergebruik op locatie van onze klant wordt toegepast. Onnodig verpakkingsmateriaal wordt vermeden. 

*Gebruikte en bruikbare kleding wordt ingezameld voor het goede doel o.a. Leger des Heils.
Gebruikte reststoffen wordt in deelstromen gescheiden, opdat 100% gerecycled kan worden.

*Wij gebruiken FSC papier voor briefpapier, brochures en visitekaartjes. 

People 

Wij staan er niet alleen voor, want om het proces van duurzaamheid te bevorderen vinden wij het belangrijk om samen te werken met onze stakeholders, die maatschappelijk betrokken zijn en duurzaamheid vanzelfsprekend vinden. Gezamenlijk ontdekken wij de kansen en mogelijkheden die een duurzame en toekomstbestendige bedrijfsvoering ons biedt. Hier is ten faveure van het milieu nog veel winst te behalen. 

Ketenondersteuning. 

MVO is regelmatig onderwerp van bespreking tijdens contacten met onze stakeholders. Bij het realiseren van onze visie willen wij op een duurzame wijze rekening houden met de belangen en gevoelens van onze klanten, medewerkers en leveranciers. Wij verwachten van onze leveranciers de bereidheid mee te helpen duurzaamheid verder te ontwikkelen en gestalte te geven.

Wij hebben een traditie van sponsoring en het steunen van goede doelen. 

De goede doelen die wij een warm hart toedragen zijn onder andere G-Voetbal.

Beijk onze registratie op www.urgenda.nl

Not only for profit, not for charity, but for mutual services.